Työpaikkaturvallisuus

Työpaikan turvallisuus koostuu monesta eri osa-alueesta, ja jokainen niistä tulisi huomioida samanarvoisesti. Työturvallisuuden tavoitteena on luoda jokaiselle yrityksen työntekijälle tehtävien ja toimintojen suoritukseen sellaiset olosuhteet, jotka eivät aiheuta riskiä fyysiselle tai henkiselle terveydelle.Työpaikan turvallisuutta säädellään laissa, ja jokainen yritys on velvoitettu takaamaan henkilökunnalleen asianmukaiset puitteet turvalliseen toimintaan. Vaikka kyseessä on lain määräämä asia, on ajantasainen työturvallisuus etu kaikille. Turvallisessa työyhteisössä työntekijät voivat tehdä töitä luottavaisin mielin, ja työnantajat voivat nauttia esimerkiksi pienemmästä sairaspoissaolojen tai työtapaturmien lukumäärästä. Hyvinvoiva henkilökunta tekee töitä tehokkaammin, ja oikeanlaisissa olosuhteissa myös työilmapiiri pysyy parempana. Työpaikan turvallisuuteen on siis tärkeää kiinnittää huomiota sen vaatimalla tavalla.

Työtilojen turvallisuus

Työtilojen turvallisuudessa on otettava huomioon esimerkiksi tilojen vapaat kulkureitit. Poistumisteiden on oltava aina vapaat, ja sammutuspeittojen tai vaahtosammuttimien edessä ei saa olla esteitä. Tämä on tärkeää huomioida myös mahdollisessa tuotteiden väliaikaisessa säilömisessä: isoja laatikoita ei voida jättää tiloihin kulkureittejä tukkimaan. Yrityksen vastuulla on varmistaa, että jokainen työntekijä tietää, miten toimia mahdollisessa hätätilanteessa. Tätä varten yrityksen tulee säännöllisesti järjestää lainmukaisia poistumisharjoituksia. Mikäli työpaikalla käytetään mekaanisia koneita, niiden tulee olla huollettuja ja hyvässä kunnossa. Tietotekniikka on puolestaan pidettävä tarpeeksi hyvin ilmastoituna, jotta voidaan välttää kuumenemisen kautta aiheutuvat riskitilanteet. Työpaikan mahdollisten riskialueiden arvioinnissa on hyvä käyttää asiantuntijan apua – näin voit välttää etukäteen kalliiksi tulevat ja terveyttä uhkaavat tilanteet.

Henkilökunnan turvallisuus

Työpaikan tilojen turvallisuuden organisointi on ensimmäinen tärkeä askel oikeaoppisen työturvallisuuden noudattamisessa. On kuitenkin yhtä tärkeää, että jokainen työntekijöistä tuntee työnsä ja osaa noudattaa asianmukaisia toimenpiteitä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun töitä tehdään vaarallisten materiaalien kanssa. Oikeanlainen valaistus ja ääniympäristön huomioiminen ovat yhtä lailla tärkeitä. Työasentoon ja -ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota. Kaikista turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä huolimatta työpaikalla voi aina sattua ja tapahtua. Yleisiä pieniä haavereita ovat esimerkiksi nyrjähdykset tai pienet viiltohaavat. Näitä varten työpaikalta tulisi löytyä ensiapukaappi, josta löytyy perustarvikkeita, kuten laastareita, siteitä, kylmäpusseja ja puhdistusainetta. Kaappiin saa helposti tilattua täytettä myös netistä. Esimerkiksi ensiaputarvike.fi myy hyvää laatua kohtuulliseen hintaan.