Tule huomatuksi – optimoi yrityksesi näkyvyys

Liiketoiminnassa yritykselle tärkeimpiä tavoitteita on kannattavuus, mutta tämän saavuttamiseksi vaaditaan hyvä liiketoimintasuunnitelma ja nerokas myyntistrategia. Tähän sisältyy luonnollisesti markkinointi ja myynninedistäminen, joilla on keskeinen osa yrityksen liiketoiminnassa.

Menestyäkseen yritys tarvitsee näkyvyyttä ja hyvää markkinointistrategiaa, johon sisältyy medianäkyvyys ja yrityksen profilointi. Tämän päivän yrittäjän on panostettava verkkosivun optimoinnin lisäksi myös sosiaalisiin medioihin, kuten esimerkiksi LinkedIn ja Facebook. Lisäksi blogin ylläpitäminen on noussut yhdeksi keskeiseksi tekijäksi kotisivun rinnalla, joka itse asiassa kerää yhä kasvavissa määrin lisää kävijöitä yrityksen sivuille.

Menettelytavat näkyvyyden parantamiseksi

Yrityksen näkyvyyttä voidaan optimoida usealla eri tavalla, kuten esimerkiksi osallistumalla yritysmessuille. Messut tarjoavat erinomaisen tilaisuuden esitellä potentiaalisille asiakkaille yritystä ja sen tuotteita. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus näkyä myös oman osaston ulkopuolella erikseen järjestetyillä mainospaikoilla. Messuilla yritys lisää kätevästi tunnettuutta ja luo uusia asiakaskontakteja, sekä ylläpitää jo olemassa olevia asiakaskytköksiä. Suomessa vuosittain järjestettäviä messuja on lukuisia, joten yrityksillä on useita eri vaihtoehtoja vahvistaa suhteita ja jakaa tietoa yritystoiminnastaan. Yrityksen kannattaa panostaa selkeän lehdistötiedotteen valmistamiseen, joka on erinomainen mahdollisuus informoida messuille saapuvaa lehdistöä. Lehdistötiedote pitää sisällään tärkeitä tietoja yrityksestä ja sen tarjoamista uutuuksista, jotka ovat nähtävillä myös messuilla.

Profiilituotteet ovat klassinen ja hienostunut tapa saada näkyvyyttä yritykselle, sillä tuotteet kantavat usein yrityksen värejä, tunnusta tai muuta yritykselle ominaista, jonka ansiosta tuote voidaan helposti yhdistää yritykseen. Ne sopivat erinomaisesti myynninedistämiseen ja markkinointiin, joka tapahtuu tyylikkäästi tuotteilla, jotka puhuttelevat potentiaalista asiakasta. Profiilituotteilla luodaan jatkuvuutta jo olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja muodostetaan uusia. Erittäin suosittuja ja arvostettuja profiilituotteita ovat erilaiset kaulanauhat, joihin on helppo painattaa yrityksen nimi tai sen imagoon sopiva iskulause.

Sponsorointi on kätevä tapa luoda näkyvyyttä yritykselle, josta hyötyvät sekä yritys ja kohdeyhteisö. Molemmat toimivat yhteisymmärryksessä ja saavat ansaittua huomiota, mikä tarjoaa näkyvyyttä molemmille osapuolille. Sponsoroitavasta kohteesta riippuen yritys saa arvokasta näkyvyyttä erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi urheilutapahtumissa.