Mainostaminen sosiaalisessa mediassa

Markkinointi on olennainen osa yrityksen toimintaa, ja jokainen yritys voi valita omia tarpeitaan parhaiten palvelevan markkinointitavan. Markkinointikanavia on runsaasti; perinteiset tv, radio, lehdet, suoramainonta, myymälämainonta ja kokoajan yleistyvä internetissä tapahtuva mainonta. Internetin käyttäjämäärän kokoajan kasvaessa ympäri maailman, myös verkossa tapahtuva mainonta luonnollisesti yleistyy. Internetissä markkinointikanavia on useampia, kuten www-sivuilla tapahtuva mainonta, sähköpostimainonta sekä mainonta sosiaalisessa mediassa.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa eroaa merkittävästi muista, perinteisemmistä markkinointikanavista joten yrityksen kannattaa tutustua huolella sosiaalisen median luonteeseen markkinointiympäristönä. Sosiaalisessa mediassa yritystä voi markkinoida muun muassa julkaisemalla videoita Youtubessa tai luomalla yritykselle käyttäjätilin Facebookiin, Twitteriin tai Google+-palveluun. Käyttäjätilin olemassaolo ei ole kuitenkaan riittävää markkinoinnin onnistumiseksi, vaan yrityksen tulee julkaista kuluttajia kiinnostavaa sisältöä palveluissa. Mikäli sisältö on asiakkaita innostavaa, he jakavat sitä myös eteenpäin, mikä puolestaan laajentaa mainontaa entisestään. Sosiaalisessa mediassa yritys voi myös käydä keskustelua ja luoda verkostoja. Kuka tahansa voi liittyä jäseneksi yrityksen Facebook-sivulle, ja yrityksen julkaisema sisältö tulee uutiskirjeen tavoin näkyville jokaisen jäseneksi liittyneen käyttäjän Facebook-tilin etusivulle.

Facebookista yritys voi ostaa myös maksullista mainostilaa. Facebook-mainonnan erityispiirteenä on, että palvelu voi kohdistaa mainonnan arvelluille kohderyhmille, kuten eri sukupuoli- ja ikäryhmille. Yritys luo mainoksen ja valitsee sen jälkeen kohderyhmän, jonka haluaa tavoittaa. Sukupuolen ja iän lisäksi voidaan ihmisiä ryhmitellä Facebookissa kielen, mielenkiinnon kohteiden, parisuhdetilanteen, koulutuksen ja asuinpaikan mukaan. Mikäli yritys järjestää esimerkiksi tapahtuman tietyllä paikkakunnalla, on Facebook oiva tapa mainonnan kohdistamiseksi kyseisellä alueella asuville, tietyn ikäisille käyttäjille.

Esimerkiksi Facebookissa mainostaminen on sen tehokkuudesta huolimatta melko edullista. Hinta mainonnalle määräytyy yrityksen valinnan mukaan joko mainosta klikanneiden määrän mukaan tai sen mukaan, kuinka suuri joukko käyttäjiä mainoksen näkee. Klikkauksella käyttäjän voi ohjata joko yrityksen Facebook-tilille, nettisivuille tai verkkokauppaan. Mainosta on hyvä päivittää useampaan kertaan kampanjan aikana, jotta ihmisten mielenkiinto mainosta kohtaan säilyisi mahdollisimman pitkään. Mainoksen yhteydessä olevalla kuvalla on suuri merkitys sosiaalisessa mediassa mainostettaessa. On olemassa myös runsaasti yrityksiä, jotka tarjoavat apua erityisesti sosiaalisessa mediassa käytettävien mainosten tekemiseen. Näille yrityksille voi ulkoistaa niin mainoksen ideoinnin, suunnittelun, kohdentamisen kuin optimoinninkin.