Ensiaputaidot työpaikalla

Työturvallisuudesta huolehditaan nykyään työpaikoilla erinomaisesti. Yksi keskeinen tekijä työturvallisuudessa on jokaisen työntekijän omat ensiaputaidot. Eteen voi tulla tilanne, jossa työkaveri vuotaa verta ja verenvuodon pysäyttämiseksi on osattava tehdä kiristysside.

Voi olla, että joku kollega sairastaa diabetesta ja hänelle täytyy antaa glukoosia. Työpaikalla voi myös syttyä tulipalo, josta pitää evakuoida ihmisiä. Pahimmillaan voi joutua elvyttämään vaikkapa sairaskohtauksen saanutta henkilöä. Useilla työpaikoilla järjestetään maksuttomia ensiapukursseja. Ensiaputaitoja voi kerrata nykyisin myös verkossa.

Ensiaputarvikkeet

Markkinoilta löytyy erilaisia ensiaputarvikkeita helpottamaan ja nopeuttamaan työpaikalla annettavaa ensiapua. Laatu ja turvallisuus ovat ensisijaisia asioita näiden tarvikkeiden hankinnassa. Työpaikalta tulisi löytyä ensiapupussi tai -laukku, sidoksia ja laastareita, kuumemittari ja särkylääkkeitä. Lisäksi kannattaa hankkia verenpainemittari. Nykyään myydään myös kehittyneitä defibrillaattoreja, joita voidaan käyttää sydänpysähdykseen ennen ambulanssin saapumista. Olisi hyvä, jos työpaikalta löytyisi myös erilaisia tukivälineitä ja henkilö, joka osaa käyttää rankalauta ja niskatukea.

Jos tapahtuu onnettomuus

Onnettomuuden, työtapaturman tai vaikka sairaskohtauksen sattuessa, pitää ensimmäiseksi soittaa hätäkeskukseen, kertoa tilanne ja ohjata apu perille. Hätäkeskuksesta neuvotaan miten potilaan kanssa toimitaan ennen ensihoitohenkilökunnan paikalle saapumista. Ensiavun antamisessa kyse on siitä, että kartoitetaan autettavan tila ja toimitaan sen mukaan. Jos autettava on tajuissaan, hänen kanssaan on hyvä keskustella. Tajuttoman potilaan kanssa huolehditaan siitä, että hänen hengitystiensä pysyvät auki. Peruselvytyskin olisi syytä hallita, sillä ihmishenki on aina pelastamisen arvoinen. Lisää tietoa työtapaturmista.